สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้าภายใต้ชื่อกิจกรรม”รู้โลกกว้างด้วยการอ่าน บูรณาการแปดกลุ่มวิชา ก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ รู้เท่าทันประชาชาติอาเซี่ยน”

0
1218