เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ณ วัดต่างๆ ในอำเภอโคกศรีสุพรรณ