เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนร่มเกล้าร่วมเดินรณรงค์ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด