เมื่อวันที่ 26 มิภุนายน 2562 โรงเรียนร่มเกล้าจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ณ.ห้องประชุมร่มเกล้าร่มเย็น