15 สิงหาคม 2562 ..โรงเรียนร่มเกล้าร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร..จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทรรศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน

0
1049