ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนร่มเกล้า

ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียน SMEPประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียน SMEPประเภทการคัดเลือกนักเรียน แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนประเภทการคัดเลือกนักเรียน...

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนร่มเกล้า

ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP ในเขตพื้นที่ ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นอกเขตพื้นที่ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนปกตินอกเขตพื้นที่

รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

แจ้งรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สนใจสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร กรอกข้อมูลแสดงความจำนงค์ได้ที่นี่

การสมัครเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online

การสมัครเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2563 โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครกรุณากรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มีนาคม  2563 นำหลักฐานต่อไปนี้ มาส่งต่อกรรมการควบคุมห้องสอบ ในวันสอบ โดยเอกสารทุกแผ่นให้เขียนชื่อนักเรียน วันที่สมัครออนไลน์ และลำดับที่ในการสมัครของนักเรียนทุกแผ่นคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ...

ข่าวกิจกรรมภายใน

การสมัครเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online

การสมัครเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2563 โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครกรุณากรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มีนาคม  2563 นำหลักฐานต่อไปนี้ มาส่งต่อกรรมการควบคุมห้องสอบ ในวันสอบ โดยเอกสารทุกแผ่นให้เขียนชื่อนักเรียน วันที่สมัครออนไลน์ และลำดับที่ในการสมัครของนักเรียนทุกแผ่นคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อครูที่ปรึกษา

รายชื่อครูประจำชั้น ม.4

รายชื่อครูประจำชั้น-ม.4ดาวน์โหลด

รายชื่อครูประจำชั้น ม.3

รายชื่อครูประจำชั้น-ม.3ดาวน์โหลด

รายชื่อครูประจำชั้น ม. 2

รายชื่อครูประจำชั้น-ม.-2ดาวน์โหลด