กิจกรรมภายในโรงเรียน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน และ บุคลากร

1562

นักเรียนทั้งหมด

827

ระดับ ม.ต้น

735

ระดับ ม.ปลาย

78

บุคลากร

เพจโรงเรียน

ช่องทางร้องเรียน

 

แนะนำบุคลากรใหม่

New personnel

ครูภาษาอังกฤษ

ครูจุฑาวดี เพชรเทศ

ครูคอมพิวเตอร์

นายกิตติพงษ์ ทุมโยมา

ครูศิลปะ

ครูศิริลักษณ์ กงทัพ

เอกสารที่เผยเเพร่