ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1047540672
รหัส Smis 8 หลัก : 47012011
รหัส Obec 6 หลัก : 540672
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่มเกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :Romklao
ที่อยู่ :หมู่ที่   14   บ้านโคกศรีสุพรรณ
ตำบล : ตองโขบ
อำเภอ : โคกศรีสุพรรณ
จังหวัด :สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :47280
โทรศัพท์ :042-766063
โทรสาร :042-766063
ระดับที่เปิดสอน :มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :2517
อีเมล์ :[email protected]
เว็บไซต์ : http://WWW.RK.AC.TH เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : พระธาตุดุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตองโขบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:500 เมตร.
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนร่มเกล้า
นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า