• ที่อยู่หน่วยงาน : โรงเรียนร่มเกล้า 190 หมู่ 14 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280
    • หมายเลขโทรศัพท์ : 042766003
    • หมายเลขโทรสาร : 042766003
    • เว็บไซต์ : www.rk.ac.th
    • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [email protected]

แผนที่ตั้งหน่วยงาน