ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนร่มเกล้า 190 หมู่ 14 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280