ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.1

0
1455
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า

ม.1 ห้องเรียนปกติ รับทั้งหมด สอบคัดห้องวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ห้องปกติ_ม.1

ม.1 ห้องเรียน SMEP สอบคัดเลือกออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

SMEP_ม.1

นักเรียนนที่ต้องสอบคัดเลือก(ห้องเรียน SMEP)โปรดสมัคร email ผ่าน www.gmail.com เตรียมพร้อมสำหรับการทำข้อสอบ หากนักเรียนคนใดไม่สามารถสมัครได้ จะมีวิดิโอแนะนำการสมัครในวันพรุ่งนี้นะคะ