ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4

0
716

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า

ม.4 ห้องเรียน SMEP สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

SMEP_ม.4

ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

วิทยาศาสตร์_คณิตศาสตร์

ม.4 ที่สมัครแผนการเรียนสังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รับเข้าศึกษาต่อทั้งหมด ลิ้งค์ห้องสอบ

สังคม_ภาษาไทย_ภาษาอังกฤษ

ม.4 แผนการเรียนสังคม ภาษาไทย อาชีพ รับเข้าศึกษาต่อทั้งหมด ลิ้งค์ห้องสอบ

สังคม_ภาษาไทย_อาชีพ