เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนร่มเกล้าจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ณ.หอประชุม ร่มเกล้าร่มเย็น