พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

โรงเรียนร่มเกล้า จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ