อบรมนักเรียนแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

โรงเรียนร่มเกล้าจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YCในวันที่ 8 กรกฏาคม 2567 ณ.หอประชุมร่มเกล้าร่มเย็น