การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐจดหมายข่าว กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ