Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ล่าสุด

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนร่มเกล้ารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น […]

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

กำหนดการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การ […]

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า

เรื่อง มาตรการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถา […]