fbpx

ใบสมัครนักเรียน ชั้นม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 (กรอกOnline)

ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ตัวอย่างการกรอก ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.4

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนร่มเกล้ารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 8.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการการ

ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.1

ม.1 ห้องเรียนปกติ รับทั้งหมด สอบคัดห้องวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ร่มเกล้ารับการประเมิน ScQA

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 บุคลากรโรงเรียนร่มเกล้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ระดับ ScQA ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ