fbpx

ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.1

ม.1 ห้องเรียนปกติ รับทั้งหมด สอบคัดห้องวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ร่มเกล้ารับการประเมิน ScQA

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 บุคลากรโรงเรียนร่มเกล้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ระดับ ScQA ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

ใบสมัครนักเรียน ชั้นม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 (กรอกOnline)

ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ตัวอย่างการกรอก ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.4

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ