ใบสมัครนักเรียน ชั้นม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 (กรอกOnline)

ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ตัวอย่างการกรอก ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.4

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

เม่ื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ณ.ห้องประชุมเทอดพระเกรียติ โรงเรียนร่มเกล้า

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ