fbpx

ตรวสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า สามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ผ่านระบบOnline ได้ที่นี้ http://gread.rk.ac.th/

รายชื่อนักเรียนสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนร่มเกล้า

ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียน SMEPประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียน SMEPประเภทการคัดเลือกนักเรียน แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนประเภทการคัดเลือกนักเรียน...

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนร่มเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่https://drive.google.com/drive/folders/1HeVkMoedV5mCw_TVmELxbxKLuwryGNgw

รายชื่อนักเรียน ม.1 ม.4 สำหรับใช้มอบตัวปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1/2563 (ใช้สำหรับมอบตัวเท่านั้น ยังไม่เป็นการจัดห้องเรียน) รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4/2563

ระบบตรวจสอบผลการเรียน 2/2561

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียน 2/2561  คลิกที่นี่

สมัครเรียน ม.1

สมัครเรียน ม.1 คลิกที่นี่

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ