fbpx

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

เม่ื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ณ.ห้องประชุมเทอดพระเกรียติ โรงเรียนร่มเกล้า

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนร่มเกล้ารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 8.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการการ

ระบบตรวจสอบผลการเรียน 2/2561

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียน 2/2561  คลิกที่นี่

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า

เรื่อง มาตรการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่มีรายชื่อสอบได้ มอบตัวที่โรงเรียนร่มเกล้า ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564ม. 1 เวลา 07.30 น. ม. 4 เวลา 13.00 น....

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ