fbpx

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนร่มเกล้ารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 8.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนร่มเกล้า

ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP ในเขตพื้นที่ ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นอกเขตพื้นที่ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนปกตินอกเขตพื้นที่

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ