fbpx

ตารางรายการที่ออกอากาศทางห้องเรียนแห่งคุณภาพ ห้องเรียน DLIT

คลิกที่นี่ เพื่อดูตารางรายการที่ออกอากาศทางห้องเรียนแห่งคุณภาพ ห้องเรียน DLIT

ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สมัครนักเรียน ม.๑...

รายชื่อนักเรียนสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนร่มเกล้า

ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียน SMEPประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียน SMEPประเภทการคัดเลือกนักเรียน แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนประเภทการคัดเลือกนักเรียน...

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนร่มเกล้า

ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP ในเขตพื้นที่ ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นอกเขตพื้นที่ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนปกตินอกเขตพื้นที่

รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

แจ้งรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สนใจสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร กรอกข้อมูลแสดงความจำนงค์ได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนร่มเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่https://drive.google.com/drive/folders/1HeVkMoedV5mCw_TVmELxbxKLuwryGNgw

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ