รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนร่มเกล้ารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 8.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการการ

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

กำหนดการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า

เรื่อง มาตรการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ