ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.1

ม.1 ห้องเรียนปกติ รับทั้งหมด สอบคัดห้องวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4

ม.4 ห้องเรียน SMEP สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์...

สมัครเรียน ม.1

สมัครเรียน ม.1 คลิกที่นี่

สมัครเรียน ม.4

สมัครเรียน ม.4 คลิกที่นี่

Latest article