เปิดรั้วน้ำเงิน-ขาว

โรงเรียนร่มเกล้า จัดกิจกรรมนิทรรศการงานวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมการแสดงผลงานของครู-นักเรียน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดhttps://drive.google.com/drive/folders/19jge-MY86RIKbDfPnP2x5D6UN7hGKYna?fbclid=IwAR1yANNuNEWTgKFfzRzX2V2H-bnQQ2pBhY_HVZ3gStDOoIqliIDAxQ0C70c