fbpx
หน้าแรก การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐจดหมายข่าว กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ